Foto, Porträt, Hubert Schmidt

Bilddokumente

12701

Porträtsammlung Berliner Hochschullehrer; Historische Sammlungen der Universitäts-Bibliothek

Brustbild nach halbrechts

Foto, Porträt, Hubert Schmidt
© Humboldt-Universität zu Berlin, Universitätsbibliothek

Schmidt, Hubert

Berlin

a) Hubert Schmidt, *1864 [hss.] b) Archäologie [hss.]

a) Blatt o. b) Blatt u.

Blatt 10,4 x 6,2; Bild 8,8 x 5,5