Fotografie, Porträt, Hermann Munk

Bilddokumente

13110

Porträtsammlung Berliner Hochschullehrer; Historische Sammlungen der Universitäts-Bibliothek

Brustbild nach halbrechts

Fotografie, Porträt, Hermann Munk
© Humboldt-Universität zu Berlin, Universitätsbibliothek

Munk, Hermann

1891

J. C. Schaarwächter

a) 1891 [gedr.] b) J.C. Scvhaarwächter, Königl. Hof-Photograph Berlin [gedr.] c) Herm, Physiol. [hss.]

a) Bildfeld u.r. b) Bildrand u.M. c) Bildrand u.M.

9,6 x 6,1